banner
HOME OVER RPLP RPLP REGISTER CONTACT

 

De RPLP® titel is een

 

persoonsgebonden titel welke uitsluitend door natuurlijke personen kan worden verkregen op persoonlijke titel.

 

Organisaties, bedrijven en instellingen kunnen de RPLP titel niet ontvangen noch verkrijgen.

 

 


EQ

RPLP® register, over

bol

Het Register Private Life Planner

De natuurlijke personen die in het register zijn opgenomen hebben allen de opleiding en het examen van de opleiding Private Life Planning met goed gevolg afgerond. Zij zijn exclusief gerechtigd om de titel Register Private Life Planner RPLP®. Om deze beschermde titel die te zien is als een kwaliteitslabel in 'excellente advisering' te mogen voeren wordt het volgende van de geregistreerden geëist:

Kennis: blijk geven van een hoog vakinhoudelijk niveau in het deelgebied van financiële advisering of financiële begeleiding van de klant waarin men werkzaam is

Attitude: een empathische en respectvolle benadering van het adviesproces waarbij het klantbelang centraal staat

Vaardigheden: het kunnen bekleden van de volgende rollen binnen de financiële begeleiding van de klant zoals financieel adviseur/planner, financieel life planner, financiële coach, counseller, onderhandelaar en mediator

Een jarenlange ervaring in de integrale financiële begeleiding van de klant

Het ondertekenen en naleven van de Gedragscode RPLP®

 


Gedragscode

Alle RPLP-ers hebben de gedragscode RPLP® ondertekend. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:

Het centraal stellen van het klantbelang
Integriteit
Professionaliteit


Private Life Planning

Bij Private Life Planning (PLP) is er sprake van 'excellente advisering' waarbij de financiële professional EQ-vaardigheden inzet naast zijn of haar vakinhoudelijke kennis. PLP is een op de Nederlandse markt aangepaste variant van financial life planning en integreert de volgende vaardigheden: communicatie, (diverse stromingen in) financial life planning, coaching, counselling, onderhandelen en mediation.

Bij financial life planning is er communicatie op basis van verbinding, vertrouwen en respect. De Private Life Planner maakt contact met de belangrijkste drijfveren en waarden van de klant en de daaruit voortvloeiende behoeften, zorgen en (levens)doelstellingen. Het uitgangspunt hierbij is dat geld de mens dient en niet andersom.

De communicatie en verbinding met de klant kenmerkt zich door kwaliteit, integriteit, transparantie en authenticiteit.

Zie voor een nadere toelichting over de opleiding Private Life Planning: www.privatelifeplanning.nl.